top of page
Bikepacking Gdańsk.png

Szkolenie:
Bikepackingowe

Szkolenie  Turystyki Rowerowej organizowane przez Gdański Klub Rowerowy Wilcze Szlaki  

Projekt bez tytułu (1).png

Termin: 

24-25 Czerwca 2023 

Uczestnicy: 

Rower%20%20(4)_edited.png

Uczestnikiem może być każda osoba posiadająca sprawny, przeserwisowany  rower  i kask oraz sprzęt biwakowy /Namiot śpiwór , Mata  lub tarp i hamak/
Zdrowa , przygotowana do wysiłku na rowerze. 
- Osoba pełnoletnia wpłacając zaliczkę i rejestrując się na naszej stronie ,
- Osoby w wieku od 12 – 17 lat zgłasza opiekun prawny  .   

Wyprawa została tak rozplanowana /dzienny dystans/ , żeby średniozaawansowany Turysta Rowerowy bez problemu dał sobie radę i zdążył nacieszyć oczy przepięknym krajobrazem i atrakcjami regionu ;o)

Uwaga:

Wyjazd z Gdańska 

Parking przy PKM Jasień 

Rower%20%20(3)_edited.png

Region: 

Obszar rezerwatu „Kurze Grzędy”

Ostoja położona jest w bardzo ciekawym przyrodniczo, ale i kulturowo - z zachowanym żywym folklorem, odrębnym językiem - regionie Szwajcarii Kaszubskiej. Rezerwat obejmuje śródleśne torfowisko i grupę dystroficznych jezior wraz z przyległym lasem, położone w centralnej części Lasów Mirachowskich. Chroni największe na Pojezierzu Kaszubskim torfowisko wysokie i trzy jeziora obrzeżone wąskim pasem roślinności charakterystycznej dla otwartych torfowisk. Obszar położony jest w strefie krawędziowej Pojezierza Kaszubskiego. Rzeźba terenu, bardzo urozmaicona, została ukształtowana przez lodowiec: falista, z lokalnymi kulminacjami moreny czołowej, miejscami urozmaicona rozcięciami erozyjnymi krawędzi wysoczyzny. Jest tu bogata sieć strumieni o charakterze górskich potoków. Teren ostoi stanowią głównie lasy. Na obszarze występują cenne starodrzewia bukowe. W najwyżej położonych fragmentach strefy krawędziowej wysoczyzny dominują buczyny kwaśne. Są także płaty żyznej buczyny pomorskiej i zbiorowiska grądowe, oraz łęgowe, nawiązujące do łęgu podgórskiego. W obniżeniach znajduje się część zespołu Jezior Potęgowskich, a także kompleks torfowisk wysokich i przejściowych oraz jeziorka dystroficzne. Często otaczone są one przez lasy i bory bagienne. Ostoja obejmuje niewielkie powierzchniowo torfowisko wysokie i przejściowe z fitocenozami boru bagiennego i brzeziny bagiennej.

Program:

52.png
spiwor-husky-montello.jpg

::  Dzień 1 
  - Wyjazd z Gdańska 7.00 – Parking przy PKM Jasień – Etap I   - dystans ok. 50 km
  - Szkolenie : 

- Schronienie , Sprzęt , Pakowanie , Miejsca do biwakowania,

- Metody obozowania , Bagaż przeciw deszczowy ,

- Ciepło , Ogień. , Owady , Apteczka , Nawigacja

  : Ognisko Integracyjne 

:  Dzień 2

 

:: Szkolenie II :
- Biwaki Awaryjne , udział w Ultra-Maratonach Rowerowych ,

- Jak Organizować Wyprawy Rowerowe. ; Etap II Start ok. 12.00, koniec etapu Gdańsk PKM Jasień dystans ok. 50km -

w Gdańsku będziemy ok. 16 00

Projekt bez tytułu (1).png
53.png
Rower%20%20(1)_edited.png

Cena:  150,-

W cenie :
- Opieka pilota
- Szkolenie z Instruktorem 
- Gadżety Bikepackingowe

Cena nie zawiera :|
- Rowerów, Kasków , Sprzętu Bagażowego ;
- Sprzętu Turystycznego /namiotów, karimat, śpiworów itd;
- Posiłków;
- Serwisu rowerów ;
- Ubezpieczeń ;

png-clipart-campfire-bonfire-campfire-photography-orange-thumbnail.png
Rower%20%20(7)_edited.png

Rezerwacja :

Rezerwacja  - Szkolenie Opłacamy  do 10 Czerwca 2023

Wilcze Szlaki gdański klub Rowerowy  (63).jpg

ZALICZKA

Wilcze Szlaki gdański klub Rowerowy  (10)_edited.jpg

Link przeniesie cię do bezpiecznej płatności internetowej dotpay.pl

FORMULARZ

Wilcze Szlaki gdański klub Rowerowy  (19).jpg

Link przeniesie cię do formularza rejestracji
Uczestników

PDF

Wilcze Szlaki gdański klub Rowerowy  (63).jpg

Link przeniesie cię do 
oferty wyprawy w formacie PDF /do druku/

bottom of page